DISC gedragsstijlen


De theorie achter de DISC komt bij Dr. Carl Gustav Jung vandaan. Hij beschreef al in 1921 vier ‘typen’ mensen aan de hand van de vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Later voegde hij hier de tweedeling Introvert en Extravert aan toe. Zo ontstonden de twee assen Denken – Voelen en Introvert – Extravert. Denkers beslissen met hun hoofd, Voelers beslissen met hun hart. Introverte mensen halen hun energie uit afzondering en Extraverte mensen laden zichzelf weer op door contact te hebben met andere mensen. De assen zien er als volgt uit:

De vier kwadranten die ontstaan zijn in 1928 door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston benoemd met Dominantie, Invloed, Stabiel en Conformiteit.

Direct: de manier waarop wordt omgegaan met problemen en uitdagingen
Invloed: de wijze waarop invloed op anderen wordt uitgeoefend
Stabiliteit: het reactiepatroon op veranderingen en diverse activiteitenniveaus
Conformiteit: de wijze waarop gereageerd wordt op regels gemaakt door anderen

Effectief gedrag


Het DISC model beschrijft de gedragsstijl, die altijd een combinatie is van alle vier de gedragstendensen. Die gedragswijzen die sterker aanwezig zijn, gebruik je vaker. Het ‘beste’ profiel bestaat niet. Alle gedragsstijlen kunnen min of meer effectief zijn. Je bent het meest effectief, wanneer je jouw gedrag en de gedragsstijl van anderen begrijpt, en als je de vereisten van een bepaalde situatie inschat en je gedrag daaraan weet aan te passen.

Professionele DISC analyses bij MaakBaan


MaakBaan, gebruikt de DISC methodiek in diverse analyses van TTI, DISC FACTOR en van Synques (Q4). Deze analyses kunnen via internet worden ingevuld en geven een meer of minder uitgebreide rapportage over het natuurlijke gedrag van de klant èn van het respons gedrag. Door zowel het natuurlijk gedrag als het respons gedrag in beeld te brengen, kun je in één oogopslag zien, hoe sterk de aanpassing is die er van een persoon in een bepaalde rol gevraagd wordt. Als deze aanpassing groot is en veel gevraagd wordt van de klant, kan dit (te) veel energie kosten. De vraag is dan, of deze rol wel bij deze persoon past. DISC FACTOR en Q4 geven een derde grafiek weer: de eigen perceptie. Dit geeft inzicht in jouw eigen beeld van jouw gedrag. Daarmee geeft het een indicatie in hoeverre je je bewust bent van het gedrag dat je vertoont.

DISC workshop


MaakBaan geeft ook workshops over de DISC. In een paar uur wordt de theorie uitgelegd en wordt met voorbeelden en oefeningen inzicht gegeven in de verschillende gedragsstijlen. Deze workshop kan gecombineerd worden met een DISC Scan of met de professionele tests van TTI en Synques (Q4). Een DISC scan is een goede introductie of kan gebruikt worden voor teambuilding. De professionele analyses geven meer inzicht en zijn in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling, organisatie ontwikkeling en bij spanningen in een team of voor medewerkers die niet lekker in hun vel zitten.

Boeken over DISC


Naast het cursusmateriaal voor de certificering als TTI-, DISC FACTOR- en Q4 consultant en de diverse intervisie bijeenkomsten van deze bedrijven, sla ik regelmatig de volgende boeken na over de DISC methodiek:
Het ABC van de persoonlijkheid
The universal language DISC
Uw persoonlijkheid ontwikkelen
Resultaatgerichte of oplossingsgerichte coaching